Úvod do nástrojů Open Source GIS

_images/logo_g.png

Tento kurz poskytuje úvod do problematiky GIS (Geografických informačních systémů). Praktická část kurzu je zaměřena na základní přehled volně dostupných nástrojů (především open source) GIS a vše potřebné, abyste mohli začít pracovat s geografickými daty pomocí těchto nástrojů v českém (a slovenském) prostředí.

Varování

Pracovní verze školení, která je aktuálně ve vývoji!

Obsah

Licence dokumentu

Text školení je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu školení: 0.2 alpha (24.04.2024)

Autoři

Za GISMentors:

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: https://github.com/GISMentors/open-source-gis