GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/postgis-logo.png

PostGIS je rozšíření objektově-relačního databázového systému PostgreSQL pro podporu geografických objektů. PostGIS implementuje specifikaci Simple Features konsorcia Open Geospatial Consortium.

Kromě podpory práce s vektorovými daty v podobě jednoduchých geoprvků (simple features) podporuje PostGIS 3.0 i vektorová data v topologickém formátu a bezešvý přístup k uložení rastrových dat a jejich využití v prostorovém SQL v souvislosti s daty vektorovými.

PostGIS je multiplatformní a plně funkční na platformách jako GNU/Linux, MS Windows či Mac OSX.

Poznámka k datové sadě GISMentors

Datová sada je stažitelná pro PostgreSQL ve formátu dump (595 MB). Blížší informace o importu ve školení pro začátečníky, na které toto školení do jisté míry navazuje. Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod, AOPK a IPR.

Varování

Toto je pracovní verze školení, která je aktuálně ve vývoji!

Vstupní znalost

 • Uživatel zná základy SQL

Výstupní dovednost

 • Uživatel zvládne naimportovat data do PostGIS a to i dávkově

 • Uživatel zvládne exportovat data z PostGIS do jiných GIS formátů

 • Uživatel je schopen data vizualizovat

 • Uživatel má povědomí s čím rámcově musí počítat, když chce pracovat s většími objemy data (dejme tomu RÚIAN pro Prahu na slabším stroji)

 • Uživatel je schopen provádět prostorové dotazy

 • Uživatel zvládá samostatně řešit jednoduché analýzy v PostGIS

Požadavky

 • PC s OS GNU/Linux (např. OSGeoLive), PostgreSQL a připojení k internetu, volitelně pgAdmin, LibreOffice

 • Alternativně přístup na server přes ssh, na kterém běží PostgreSQL, na klientovi psql. Data stačí prohlížet přes webový prohlížeč (webový QGIS).

 • QGIS 3.4 a vyšší

 • PostGIS 3.0 a vyšší

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 0.2beta (sestaveno 23.05.2023)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: