GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/grass-logo.png

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je multiplatformní desktopový geografický informační systém (GIS) určený pro správu geografických 2D/3D rastrových a vektorových dat, obrazových záznamů, produkci vysoce kvalitních grafických výstupů, časoprostorové modelování a vizualizaci dat.

GRASS GIS (http://grass.osgeo.org) je free software a open source publikovaný pod všeobecnou licencí GNU GPL. Tato licence nejenže umožňuje software použít k libovolným účelům včetně komerčních, dovoluje také studovat jeho zdrojový kód, upravovat ho a tyto změny či opravy šířit dál.

Důležité

Školení je zaměřeno na aktuální verzi GRASS 7.8 a do jisté míry navazuje na školení GRASS GIS pro začátečníky.

Poznámka k datové sadě GISMentors

GRASS lokace GISMentors je stažitelná jako zip archiv (830 MB), družicové snímky Landsat (985 MB). Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod, AOPK a IPR.

Varování

Toto je pracovní verze školení, která je aktuálně ve vývoji!

Obsah

Dodatky

Související materiály

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 0.3alpha (sestaveno 30.08.2023)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: