Jáchym Čepický

Jáchym Čepický

GRASS GIS PyWPS Geopython

Původně jsem se zabýval vývojem GRASS GIS, ale postupně jsem přešel na programování v jazyce Python na straně serveru a k webovým mapovým aplikacím. Přispívám do knihovny OpenLayers, spolupracoval jsem na řadě webových aplikacích, např. na Národním geoportálu INSPIRE.

Jsem iniciátorem a původním autorem projektu PyWPS, který postkytuje rozhraní OGC Web Processing Service (WPS) v jazyce Python. V tomto jazyce jsem měl možnost pracovat s celou řadou knihoven, jako je GDAL/OGR, OWSLib, do které také přispívám a GRASS GIS.

Vedu školení pro programování v jazyce Python (GeoPython), zabývám se podporou školení GRASS GIS a webovými mapovými technologiemi.

V posledních letech pracuji zejména jako vývojář webových mapových aplikací, do května 2012 pro Help Service - Remote Sensing, nyní Geosense). Jsem zakládajícím členem sdružení Otevřená GeoInfrastruktura, a členem Open Source Geospatial Foundation.