GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/intro_logo.png

GDAL - GeoData Abstraction Library - je sada nástrojů a programátorských knihoven pro práci s rastrovými a vektorovými daty.

Pro práci s vektorovými daty slouží část knihovny GDAL, která se jmenuje OGR (OpenGIS Simple Features Reference Implementation).

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 0.1beta (sestaveno 14.06.2024)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese:

Případné chyby nebo náměty na vylepšení můžete hlásit: