GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/postgis-logo.png

PostGIS je rozšíření objektově-relačního open source databázového systému PostgreSQL umožňující uložení, správu a analýzu geografických dat. PostGIS implementuje v prostředí PostgreSQL specifikaci Simple Features konsorcia Open Geospatial Consortium.

PostGIS lze použít jako databázové uložiště dat společně s oblíbeným desktopovým open source GISem QGIS.

PostGIS je podobně jako QGIS multiplatformní a plně funkční na platformách jako GNU/Linux, MS Windows či Mac OSX.

Tip

Text školení je dostupný i v tisknutelné formě PDF.

Poznámka k datové sadě GISMentors

Datová sada je stažitelná pro PostgreSQL ve formátu dump (595 MB). Další informace v kapitole Poznámky k instalaci a obnově databáze. Datová sada GISMentors je založena na datech pocházejících pouze z otevřených či veřejných zdrojů jako je EU-DEM, RÚIAN, OpenStreetMap, Dibavod, AOPK a IPR.

Vstupní znalost

  • Uživatel má základní znalosti GIS

Výstupní dovednost

  • Uživatel získá základní znalost jazyka SQL

  • Uživatel je schopen data z databáze v prostředí QGIS vizualizovat a editovat

  • Uživatel je schopen z prostředí QGIS provádět v databázi jednodušší prostorové dotazy a další základní operace

  • Uživatel zvládne naimportovat do databáze vlastní data a dále je exportovat z databáze do ostatních GIS formátů

Požadavky

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 0.6beta (sestaveno 23.05.2023)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese: