GISMentors | Školení GRASS GIS | QGIS | PostGIS | GeoPython

Úvod

_images/intro_logo.png

GeoServer je open source mapový server určený pro sdílení a publikaci geografických dat. Mezi jeho hlavní výhody patří zejména rychlost vývoje a rozšiřování jeho funkcionality. Licence GNU GPL umožňuje jeho používání i pro komerční účely. Podstatné je, že umožňuje i modifikaci zdrojového kódu a jeho následné šíření. Neznedbatelnou výhodou tohoto mapového serveru je existence webového uživatelského rozhraní pro administraci systému a v neposlední řadě sada cvičných dat, které jsou automaticky po instalaci vypublikovány.

Důležité

Školení je zaměřeno na verzi GeoServer 2.25. V jiných verzích není zaručena funkčnost uvedených příkladů.

GeoServer je včetně jeho uživatelského prostředí napsán v programovacím jazyce Java. Díky tomu je GeoServer multiplatformní, tudíž jej lze využívat na většině používaných operačních systémech jako je MS Windows, GNU/Linux nebo OS X. GeoServer využívá pro práci s prostorovými daty v rastrové anebo vektorové reprezentaci knihovnu GeoTools případně GDAL. Díky tomu je možné pomocí GeoServeru publikovat široké spektrum formátů.

_images/intro_geoserver.png

Obr. 2 Ukázka uživatelského rozhraní konfiguračního nástroje pro GeoServer.

GeoServer je populární i pro svou rozšiřitelnost pomocí takzvaných rozšíření (extensions). Rozšíření jsou dílčí nástroje, které jsou vyvíjeny komunitou kolem projektu GeoServer. Pomocí rozšíření je možné dopnit do GeoServeru novou funkcionalitu či podporu pro další formáty či služby.

Obsah

Dodatky

O dokumentu

Text dokumentu je licencován pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

_images/cc-by-sa.png

Verze textu dokumentu: 0.1beta (sestaveno 23.05.2024)

Autoři

Za GISMentors:

Text dokumentu

Zdrojové texty školení jsou dostupné na adrese:

Případné chyby nebo náměty na vylepšení můžete hlásit: